Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ομάδα της ΕΚΟ ολοκλήρωσε το δεύτερο μέρος του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων “Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού” «Ενεργοί Παρατηρητές και Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έ μφυλη Βίαστη ζωή́ των Νέων» Ένα εντατικό διάστημα νέας γνώσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε με το πέρας του πρακτικού μέρους συσχεδιασμού του στρατηγικού πλάνου Δράσεων 6-μήνου «Methods of participatory design»! Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, […]

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Γονείς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου, Αθήνα, Νοέμβριος 3, 2023 «Ενεργοί Παρατηρητές και Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των Νέων» Στο πλαίσιο του έργου «Ενεργοί Παρατηρητές και Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των Νέων», η EKO- «Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία» διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο στην Αθήνα. Το εργαστήριο απευθύνεται σε γονείς […]

Διεξαγωγή Έκθεσης Φωτογραφίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διεξαγωγή Έκθεσης Φωτογραφίας, Αθήνα, Ιούλιος 12-13, 2023   «Ενεργοί Παρατηρητές και Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των Νέων» Στο πλαίσιο του έργου «Ενεργοί Παρατηρητές και Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των Νέων», η EKO- «Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία» διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, έκθεση φωτογραφίας κατά της έμφυλης βίας […]

Διεξαγωγή́ Εκπαιδευτικού́ Εργαστηρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διεξαγωγή́ Εκπαιδευτικού́ Εργαστηρίου, Αθήνα, Μάιος 30-31, 2023 «Ενεργοί Παρατηρητές και Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έ μφυλη Βίαστη ζωή́ των Νέων» Στο πλαίσιο του έργου «Ενεργοί Παρατηρητές και Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των Νέων», η EKO- «Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία» διοργάνωσε, με επιτυχία, εκπαιδευτικό εργαστήριο στην Αθήνα, με ομάδα στόχου εργαζόμενους […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – “Ενεργοί Αποτροπείς και Ενεργοί Παρατηρητές”

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Εισαγωγή & Στόχος Στα πλαίσια του Έργου “Ενεργοί Παρατηρητές, Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη Ζωή των Νέων” που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο EEA Grants, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο νέο ηλικίας 15 έως 40 ετών να συμμετάσχει στο διαγωνισμό φωτογραφίας που θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με την έμφυλη βία και στην καταπολέμηση […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – “Ενεργοί Αποτροπείς και Ενεργοί Παρατηρητές”

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Εισαγωγή & Στόχος Στα πλαίσια του Έργου “Ενεργοί Παρατηρητές, Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη Ζωή των Νέων” που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο EEA Grants, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο νέο ηλικίας 15 έως 30 ετών να συμμετάσχει στο διαγωνισμό φωτογραφίας που θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με την έμφυλη βία και στην καταπολέμηση […]