Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ομάδα της ΕΚΟ ολοκλήρωσε το δεύτερο μέρος του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων “Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού” «Ενεργοί Παρατηρητές και Ενεργοί Αποτροπείς: Προλαμβάνοντας την Έ μφυλη Βίαστη ζωή́ των Νέων» Ένα εντατικό διάστημα νέας γνώσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε με το πέρας του πρακτικού μέρους συσχεδιασμού του στρατηγικού πλάνου Δράσεων 6-μήνου «Methods of participatory design»! Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, […]